Siden sist

Termportalen lansert som nasjonal portal for terminologi


8. september arrangerte Universitetet i Bergen seminaret «Frå ord til handling: tid for terminologiarbeid i akademia» for å markere at Termportalen, som utvikles ved universitetet, nå med rette kan kalles Norges nasjonale portal for terminologi.

På seminaret presenterte Marita Kristiansen, faglig leder for Termportalen, utviklingen som er gjort ved portalen de siste to åra, og flere av fagmiljøene som har baser i portalen, fortalte om arbeidet sitt. Wenche Åsheim, seniorrådgiver i Universitets- og høgskolerådet (UHR), holdt et innlegg om et initiativ for terminologiarbeid i regi av UHRs fagstrategiske enhet for matematikk, naturvitenskap og teknologi. Initiativet, som ble satt i verk høsten 2023, gikk ut på at den fagstrategiske enheten ba de nasjonale fagorganene innenfor matematikk, naturfag og teknologi om å kartlegge behovet for terminologiutvikling på sine fagområder. I tillegg hadde seminaret en paneldebatt med blant andre Åse Wetås, direktør i Språkrådet, og Margareth Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen om oppfølgingen av handlingsplanen for norsk fagspråk som Kunnskapsdepartementet lanserte i juni i år.

Termportalen har vært under utvikling i over ti år, men i 2021 fikk arbeidet med portalen ny giv, da Kunnskapsdepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet gikk sammen om å støtte portalen med en årlig bevilgning på 4 millioner kroner. I 2023 har utviklinga av portalen nådd viktige milepæler. Det er blant annet bygd opp en fagstab for portalen som i tillegg til Marita Kristiansen teller to terminologer og en utvikler. Portalen har fått en helt ny søkeside der termbasene er kategorisert etter fagdomene i samsvar med inndelingen av fagområder som brukes av Universitets- og høgskolerådet. Termportalen er utvidet med en rekke termbaser utviklet av fagmiljøer i universitets- og høgskolesektoren. I portalen er det nå også mulig å søke i begrepsdelen av Felles datakatalog, som inneholder en rekke begreper som er sentrale i offentlig forvaltning.

I statsbudsjettet for 2024 er det varslet en dobling av støtten til Termportalen, noe som gjør at det blir mulig å bygge opp et større fagmiljø i tilknytning til portalen.


Terminologitoppmøte i Barcelona


I november vart det ellevte europeiske terminologitoppmøtet arrangert av den europeiske terminologiforeininga EAFT. Årets vertskap var det katalanske terminologisenteret TERMCAT, og toppmøtet fann derfor stad i vakre omgjevnadar på instituttet for katalanske studium i Barcelona. I dette reisebrevet frå toppmøtet kan du mellom anna lesa om ei ny samtykkeordliste, inkluderingsterminologi og eit maskinomsetjingsverktøy som fjernar kjønnsskeivskapar. 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:20.12.2023 | Oppdatert:20.12.2023