Nyord

Når et ord er ført opp i denne spalten, betyr det bare at vi har registrert det. Det betyr ikke at Norsk språkråd går god for ordet. Dersom vi tilrår eller rår fra å bruke ordet, vil vi nevne det uttrykkelig. Nyordspalten redigeres av Svein Nestor.

støkk Etter å ha deltatt på et litterært evenement er de tre […] støkk på hotellet natta mellom lørdag og søndag fordi arrangørene har kjøpt billigbilletter til dem. Fornorsket skrivemåte av engelsk stuck ’fast’. Dagbladet 31.12.2001.

fakseland Rundt om i Europa kalles Norge for «fakselandet», landet der politikerne mottar en faks fra Brussel – i den beskrives hvilken politikk som skal føres. Dagbladet 15.12.2001.

podine Skal poden, eller podinen, under 11 år få se Harry Potter på kino? Aftenposten 9.12.2001.

slemisme, slemist Velferdsstatens slemisme vil forsterke seg i takt med kommunenes stadig mer kritiske økonomi, og den kommunale sosialhjelp vil igjen bli ren fattighjelp. Magne Berg, nestleder i Nittedal SV, i kronikk i Dagsavisen 29.1.2002.

å bleste skape blest om Hugs: vi må bleste litt for denne websida òg. Flere tilslag på nettet, her i fagutvalgreferat 9.2.01 ved Universitetet i Bergen.

tvangstrøyersk Muslimske menigheter og det norske samfunn har forenet seg om en så snever, tvangstrøyersk oppfatning av islam at det enkelte individ er nødt til å gå på akkord med seg selv for ikke å fremtre som frafallen. Professor Unni Wikan i kronikk i Dagbladet 31.1.2002.

krykkepille For meg og alle andre som må bruke antidepressiva, fungerer medisinen som en livsnødvendig krykke. Det er krykkepiller jeg tar, ikke «lykkepiller». Terje Rønnes i innlegg i Aftenposten 29.1.2002.

muti, mutidrap Muti er et ord hentet fra zuluspråket, og betyr medisin. Enkelte medisinmenn blant zuluer og andre afrikanske stammer dreper friske mennesker for å bruke deres blod og kroppsdeler til framstilling av «medisiner», mens restene av liket kastes i rennende vann. NTB/Reuters/DPA-melding fra London i Aftenposten 31.1.2002.

selvledelse Metode som skal hjelpe folk til å mestre utfordringer som mennesker flest møter i sin hverdag. Profesjonelle ferdigheter innen selvledelse og innflytelse over kvaliteten av livets resultater. Annonse i Aftenposten 4.2.2002.

retrofetisjist Det virker riktig det Arne Lie Christensen skriver at det ultramoderne får oss til å gjenopplive fortiden uansett hvor vi finner den. Vi blir «retrofetisjister». Omtale av etnologen Arne Lie Christensens bok «Det norske landskapet » i Aftenposten 6.2.2002.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:06.07.2004 | Oppdatert:17.06.2015