Småstoff


Rekordstor språkkonkurranse

I dagene fra 10. mars til 1. april arbeidet nærmere 27 000 elever fra ca. 260 skoler rundt om i landet med engelske og norske tekster og med engelske og norske ord. Elevene deltok i Norvengelskaksjonen, en konkurranse i regi av Foreningen !les i samarbeid med Norsk Oversetterforening, Læringssenteret og Norsk språkråd. Målet med aksjonen var at elevene skulle få økt bevissthet om at vi uttrykker oss forskjellig på engelsk og norsk.

Elevene fikk to ulike utfordringer. I et teksthefte laget for aksjonen var det tre forskjellige norske oversettelser av to engelske tekster, en sakprosatekst og en skjønnlitterær tekst. Elevene skulle vurdere hvilken oversettelse som var best. Sakprosateksten var et intervju med J.K. Rowling, kvinnen bak Harry Potter, og den litterære teksten var et utdrag fra en nyere ungdomsroman av Malorie Blackman, Noughts and Crosses.

Det ble bokpremier til 19 klasser rundt om i landet. De premierte klassene leverte godt begrunnede vurderinger av oversettelsene med konkrete eksempler på det de vurderte som gode og mindre gode oversettelser. Videre var de opptatt av lesbarheten i de ulike oversettelsene, og en del klasser leverte også svært godt begrunnete estetiske vurderinger av stil og ordvalg. De premierte elevvurderingen kan leses på nettsidene til tekstaksjonen, http://www.txt.no/ norvengelsk/vinnerbegrunnelser.htm.

I den andre delen av konkurransen fikk elevene smake på oversettelseskunsten. Dette var en individuell konkurranse. Riktignok var teksten «Klubbing», som var spesialskrevet for aksjonen av Jon Bing, en «norsk tekst», men den var spekket med engelske ord og uttrykk. Elevene skulle bytte ut de engelske uttrykkene med sine egne norske.

En jury bestående av Jon Bing, lektor Kari Haave fra Språkrådet og oversetterne Eve-Marie Lund og Cecilie Winger kåret vinnertekstene. Juryen fikk inn over 1000 varianter av teksten, med mange gode forslag til erstatninger for de engelske ordene. Om vinnerteksten til Øystein Havre Sandnes fra Bergen sier juryen blant annet: «[…] samtidig er oversettelsen oppfinnsom, han demonstrerer hvordan norsk i sin alminnelighet og nynorsk i særdeleshet fungerer som et moderne og fleksibelt språk som kan gjengi stemningen i den fremtidige klubben hvor folk drikker «blått isvatn» og «gul saft» og svinger seg på «dansebretta » til musikken fra «el-pianoa.» Juryen avslutter vurderingen med å si «at Øyvinds tekst best kombinerte kravet til en korrekt oversettelse med oppfinnsomhet og sans for språkets rytme og egenart.» De to andre premierte tekstene var skrevet av Ulrikke Aarseth fra Tønsberg og Petter Hannevold fra Hamar. Originalteksten, de tre elevtekstene og juryens vurdering ligger på nettsiden til tekstaksjonen, http://txt.no/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=72.

Dei Nynorske Festspela 25.–29. juni 2003

Eineståande opningskonsert med Vestlandsfanden og Hellbillies i dobbeldans på to scener, urpremiere på stykke om festspeldiktaren Marie Takvam, Zemlinsky-kvintetten frå Wien, den kurdiske diktaren Rafik Sabir, tre filmar av festspelkunstnaren Margreth Olin, friluftsgudsteneste med preike av katolsk prest, lange sommarkveldar som endar i blåtur ut i lyse natta. Dette er nokre av dei over 50 programpostane på Dei Nynorske Festspela i Ørsta og Volda i år.

Aasen-tunet er hovudsete for Festspela, men det er fleire viktige nynorske heimar i desse traktene. Søndag kan ein bli med på rundtur til Riste, Vassbotn, Ekset, Aarflot og Hovden, gardar med rik nynorsk kulturhistorie i veggane. Og kven som får den prestisjetunge prisen «Årets nynorskbrukar 2003», får ingen vite før opningshøgtida onsdag 25. juni. Meir informasjon: www.aasentunet.no.

Dataprogram på nynorsk

Om ikkje lenge vil ein kunne få tekstbehandlingsprogram med nynorsk grensesnitt. Ein vil kunne velje mellom fleire program. Prosjektet Skulelinux har eit par år arbeidd med å omsetje kontorstøtteprogram for Linux til bokmål og nynorsk. Programma er gratis. I fjor vart det sett i gang arbeid med å omsetje OpenOffice (gratis kontorstøtteprogram for Windows og Linux) til bokmål og nynorsk. Og i november i fjor kunngjorde Microsoft at Office-pakken skal omsetjast til nynorsk.

Foreslår ny innkjøpsordning for sakprosa

Norsk kulturråd har foreslått at det etableres en ny, selektiv innkjøpsordning for essayistikk og verdifull sakprosa, med innkjøp av inntil 50 nye titler i året og en kostnadsramme på ca. 8 millioner kroner. Norsk språkråd har i brev til Kulturog kirkedepartementet støttet forslaget. Språkrådet skriver blant annet:

«For Språkrådet er det avgjørende at en slik innkjøpsordning kan bidra til å styrke og videreutvikle norsk som bruksspråk i viktige sakprosasjangrer, både bokmål og nynorsk. I dag er det klare tendenser til at norsk svekkes i det som kan kalles «den akademiske praksis», og den foreslåtte ordningen vil være et positivt tiltak for å forebygge domenetap innenfor disse sektorene. Et slikt språkstyrkingsperspektiv, som Kulturdepartementet selv har betont i mange sammenhenger de siste årene, supplerer etter vårt syn de andre grunnene til å opprette en slik ordning, som er anført særlig fra bokbransje- og forfatterhold.

Ordningen vil ikke bare stimulere til fremragende bruk av skriftlig norsk i offentligheten mer allment. Den vil også, under gitte forutsetninger, kunne få en mer spesifikk positiv virkning for forfattere som skriver på norsk i grenselandet mellom forskning og allmenn debatt, det vil si forskningsformidlere, og kanskje også for forskere som ønsker å bruke norsk. Forskning og høyere utdanning er felter der det kan dokumenteres at norsk taper terreng. Vi er klar over at mer spesialiserte fagbøker på universitets- og høyskolenivå ikke er tenkt å omfattes av ordningen, men tror likevel at den indirekte kan stimulere bruk av norsk også her.»

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:30.06.2004 | Oppdatert:11.05.2021