Kort


Åtvarar mot pressestøttekutt

AviserRedusert produksjonsstøtte kan redusere mediemangfaldet og det språklege mangfaldet i Noreg, og det kan spesielt gå ut over nynorsk. Det skriv Språkrådet i ei høyringsfråsegn om framlegget til endra produksjonstilskot til nyheits- og aktualitetsmedium.

Språkrådet peikar på at pressestøtta har ein viktig språkpolitisk funksjon. Mange av avisene som vil bli råka av det føreslåtte kuttet, er redigert på nynorsk. Nynorsk kan derfor kome til å tape viktige språklege bruksområde viss reduksjonen vert gjennomført.

Avisene er ein hjørnestein i skriftkulturen og svært viktige arenaer for  bruk av norsk språk, understrekar Språkrådet.


Språkrådet på YouTube

YouTubeEr det vanskelig å følge med i samtalen på kafé fordi bakgrunnsstøyen er sjenerende? Hvordan tror du det er for døve og hørselshemmede? Hvordan fungerer egentlig norsk tegnspråk i praksis? Noen av svarene får du i en film som Språkrådet har lagt ut på youtube.com/sprakradet.

Der kan du også se opptak fra Språkdagen, som Språkrådet arrangerer en gang i året. Du kan blant annet se utdelingen av Språkprisen og lytte til takketalene fra prisvinnerne.

På YouTube har dessuten Språkrådet og Difi lagt ut humorsnutter og videoopptak om klarspråk (søk på «klarspråk»). Dersom du synes det er for lite klart språk i samfunnet, kan du la deg more og inspirere av disse tipsene til arbeid med klarspråk i staten.


Skriving i opplæringa

Språkrådet og Skrivesenteret arrangerer ein dagskonferanse om skriving i opplæringa 10. april. Målgruppa er lærarar i grunnskulen, ungdomsskulen og vidaregåande skule. Tema for dagen er ny skriveforsking, ny skrivepraksis i skulen og konsekvensar for eksamen. Det blir opna for diskusjon.

Konferansen blir halden i lokala til Språkrådet. Påmeldingsfrist er 27. mars.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:11.03.2014 | Oppdatert:28.05.2021