Rakfisk eller rakefisk?

No image

Begge deler, sier Språkrådet – og gjerne både smalahove og smalehovud på nynorsk og både dølahest og dølehest på bokmål.

AV ERLEND LØNNUM

Språkrådet vedtok i høst offisiell skrivemåte for et par velkjente ord fra det helnorske kjøkkenet:

  • Rakfisk og raksild skal være tillatte skrivemåter i begge målformer ved siden av rakefisk og rakesild.
  • Smalahove (om matretten) skal være tillatt skrivemåte i nynorsk ved siden av smalehovud (bokmål: bare smalahove).

Samtidig fikk «døladyrene» valgfrie former i bokmål:

  • Dølahest og dølafe skal være tillatte skrivemåter i bokmål ved siden av dølehest og dølefe (slik som i nynorsk).

Mye brukte former

I disse tilfellene har Språkrådet normert opprinnelig dialektale former som i praksis har fått stor utbredelse i allmennspråket. Derfor er de nå tatt inn som valgfrie alternativer til de formene som stod i ordboka fra før. Et eksempel er rakfisk, som for lengst har etablert seg som den dominerende formen i både bokmåls- og nynorsktekster.

Mange språkbrukere har opplevd at normen har vært i utakt med deres faktiske språkbruk. Vedtaket vil rette på dette misforholdet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:29.11.2016 | Oppdatert:08.12.2016