Språknytt 2/2020

Språknytt er Språkrådets blad for alle språkinteresserte. God lesing!

Høgdepunkt
Camilla Stoltenberg, Bent Høie og Erna Solberg | Foto: Lise Åserud / NTB scanpixSpråk i krisetid
Koronapandemien har endra kvardagen. Og når samfunnet rører på seg, då gjer ofte språket det same. Språknytt har sett på koronaspråket – frå tre ulike vinklar.
Hallvard Sandberg | Foto: Line Møller, VG / NTB scanpixJournalist med koronabriller
Epidemiologi, prevalens og serologiske undersøkingar? Koronapandemien har ført med seg ei rekkje ord som ikkje er så lette å forstå. Ei av hovudoppgåvene til journalist Hallvard Sandberg er å forstå og forklare oss kva all informasjonen eigentleg betyr.
Illustrasjon: Nasjonalt senter for flerkulturell opplæringNye språk i Noreg
Det er på tide at vi lærer mer om de mange nye språkene som omgir oss og beriker oss – fra tyrkisk og tamil til arabisk og vietnamesisk.
Termportalen har fått påfyll av mellom anna maritim terminologi | Foto: MariusLtu / iStockphotoTermportalen
– Vi samlar all fagterminologi i éin nasjonal søkjeportal. Det vil gjera det langt enklare for studentar, forskarar og heile samfunnet å finna fagtermar og nytta norsk fagspråk, seier Peder Gammeltoft ved Universitetet i Bergen.
President Macron snakket varmt om fransk språk i Burkina Faso i 2017 | Foto: Ludovic Marin, AFP / NTB scanpixFransk språklov
Den franske språkloven er et viktig instrument for at fransk kultur og språk skal kunne hevde seg i konkurranse med engelsk, den historiske erkefiendens språk. Loven reflekterer på interessant vis det franske samfunnet.
Kolofon

Ansvarleg redaktør: Åse Wetås
Redaktør: Erlend Lønnum
Journalistar: Sigrid Sørumgård Botheim, Lars Ivar Nordal

Signerte artiklar frå eksterne skribentar står for forfattaren sitt syn.
Ettertrykk tillate når kjelda er oppgitt.

Redaksjonen avslutta 17. april 2020

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:26.05.2020 | Oppdatert:03.01.2023