Sidan sist

Arbeidsseminar om terminologi på PLAIN 2019

I september vart den internasjonale klarspråkskonferansen PLAIN2019 arrangert i Oslo, Noreg. Det var Språkrådet og Difi som var lokale arrangørar. På konferansen var det fleire norske innlegg om klarspråk, og i tillegg heldt Språkrådet eit kort arbeidsseminar om terminologi og terminologisk metode.

Frukostmøte om språk i akademia

Språkrådet har reist rundt med ei rekkje frukostmøte i universitet- og høgskulesektoren. I november var vi i Bergen der rektor ved Universitetet i Bergen, rektor ved Noregs handelshøgskole og prorektor ved Høgskulen på Vestlandet fortalde om arbeidet med språklege retningsliner ved institusjonane sine.

Ope terminologikurs i Bergen

Fagrådet for fagspråk og språk i samfunn og høgare utdanning heldt det årlege terminologikurset sitt i november, også det i Bergen. Det var 30 deltakarar på kurset, og dei fekk lære om terminologiske verktøy og metodar av Marita Kristiansen, Håvard Hjulstad og Marianne Aasgaard.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:17.12.2019 | Oppdatert:20.01.2021