Norsk språkråd – møter

År Dato Sted Emne
1972 Konstituerende møte 1.2    
  rådsmøte 14.–15.4 Oslo språksituasjonen og Norsk språkråds arbeidsoppgaver
  28.10 Oslo opplæringsmål
       
1973 2.–3.2. Torpa rettskrivning, opplæringsmål, språket i NRK
  21.–22.9. Sarpsborg pris for god fagprosa
1974 25.–26.1. Bergen skrivemåten av stedsnavn, målform i værmeldingene
  10.6. Oslo vurdering i norskfaget, rettskrivning
1975 31.1.–1.2. Sundvollen kjønnsnøytrale yrkes- og tittelnevninger, oljeterminologi, stedsnavn
    Oslo stedsnavn, rettskrivningsarbeid
1976 30.1.–31.1. Klekken målbruk i offentlig tjeneste, rettskrivningsarbeidet
  9.10. Oslo rettskrivningsarbeidet, navn på offentlige institusjoner
1977 28.–29.1. Oslo rettskrivningsspørsmål, felles ordlister og ordbøker
1978 27.–28.1. Bergen rettskrivningsarbeidet, felles ordlister og ordbøker, måljamstilling
1979 26.–27.1. Oslo rettskrivningsspørsmål, samisk språk i samfunnet
1980 25.–26.1. (det gamle rådet) Oslo rådgivningsvirksomheten, eventuelle vedtektsendringer
  19.9. Oslo utkast til lov om målbruk, uttalespørsmål
1981 19.–20.1. Voss norskundervisning for innvandrere, fagnemndspørsmål
1982 29.–30.1. Oslo rettskrivningssaker, uttalemarkering i ordlister, språket i NRK;  nynorskseksjonen hadde et eget møte 19.11.
1983 21.–22.1. Gol ordtilfanget i nynorsk, terminologiarbeid, trykkmarkering i ordlister, skoler med både bokmål og nynorsk som opplæringsmål; nynorskseksjonen hadde et eget møte 28.11.
1984 27.–28.1. Oslo rettskrivningssaker o.a.
1985 25.–26.1. Gran rettskrivningssaker, norskfaget, skrivemåten av fremmedord, NOU om TV 2
  11.10. Asker normering av tekster i leseverk, talemålsnormer
1986 24.–25.1. Kongsberg samisk kultur og utdanning, spørsmålet om endring av betegnelsen «formann» i vedtektene
1987 22.–23.1. Akkerhaugen i Telemark vedtok nye rutiner for arbeidet med rettskrivningssaker (til godkjenning hvert fjerde år)
1988 22.–23.1. Oslo Språkrådet i samfunnet. De rettskrivingsvedtaka som ble gjort i 1988, ble lagt fram på møtet i 1992.
1989 20.–21.1. Larkollen ved Moss norskfaget. Vedtatt å tilrå overfor Kultur- og vitenskapsdepartementet at ordet formann i vedtektene skulle skiftes ut med leder
1990 19.–20.1. Trondheim norsk som andrespråk/fremmedspråk
1991 18.–19.1. Larkollen ved Moss skriftkulturen i Norge. Vedtatt å opprette en språkpris.
1992 22.–23.1. (det gamle rådet) og 24.1. (det nye rådet) Oslo språkplanlegging og språknormering, rettskrivningsvedtak. Norsk språkpris delt ut for første gang.
1993 22.–23.1. Åsgårdstrand norsk i et utvida Europa
1994 20.–21.1. Åsgårdstrand mediesituasjonen og språket; nynorskseksjonen hadde et eget møte 11.–12.10
1995 26.–27.1. Bergen den norske språksituasjonen utenfor EU
1996 18.–19.1. (det gamle rådet) og 19.1. (det nye rådet)   rettskrivningsvedtak, prinsipp for normering av nynorsk
1997 6.–7.2. Drammen prinsippdebatt om normeringen av bokmål og nynorsk
1998 12.–13.2. Oslo arbeidsoppgaver og organisasjonsform, prinsipp for normering av importord
1999 2.–3.2. Oslo godt lærebokspråk, uttalespørsmål
2000 3.– 4.2. Oslo rettskrivningsvedtak fra perioden 1996–99
2001 1.–2.2. Furnes ved Hamar språkstyrking
2002 7.–8.2. Oslo nasjonale og internasjonale språkrettigheter, forslag til mandat for en språkkommisjon, økt satsing på terminologiarbeid
2003 13.–14.2. Ivar Aasen-tunet i Hovdebygda, Ørsta rettskrivningsvedtak fra 2000 til 2003, omdanning av Norsk språkråd
2004 12.–13.2. Lysebu i Oslo rettskrivningsframlegg fra året 2003, omdanninga av Norsk språkråd

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:09.06.2020 | Oppdatert:18.01.2021