Norsk språkråd – personale

Merk at aa er alfabetisert som å.

Namn Stilling
Andreassen, Irene rådgjevar stadnamntenesta 2002–2004
Andresen, Monica Øverbye sekretær 1995–2001
Askeland, Anneke konsulent 1986–1988
Bakken, Olav førstekonsulent 1992–1997
Baltzersen, Bente førstesekretær 1991–2006 (permisjon 2004–2006)
Bergsmark, Hanne arkivar/førstekonsulent 2002–2004
Bjelland, Tove konsulent 1992
Bjørnstad, Merete konsulent 1986–1987
Brandal, Sissel konsulent 1978–1982
Breivik, Torbjørg rådgjevar 2000–2004
Brudevoll, Kari konsulent 1991–1994
Bruheim, Magnhild konsulent 1983–1985
Bruvoll, Kjersti førstekonsulent stadnamntenesta 2004
Bryhni, Kristin førstekontorfullmektig 1979–1986
Bye, Roger ekstrahjelp 1972–1973
Børnes, Agnes ekstrahjelp 1972–1973
Børresen, Ruth Anne sekretær 1978
Dahle, Anni-Karin konsulent 1991
Dahlø, Ingrid Forberg rådgjevar 1973–2004; kontorsjef 1997–1998
Dvergsdal, Alvhild konsulent 1988–1990
Dønnestad, Astri kontorfullmektig 1986–1987
Egeland, Anne-Grethe førstesekretær/konsulent 1980–1991
Eggen, Dagfinn ekstrahjelp 1972
Endresen, Øyalf konsulent 1980–1981
Eriksen, Ann-Tove førstekonsulent stadnamntenesta 2004
Ertresvåg, Ann-Elisabeth konsulent 1992–1993
Evensen, Astrid Sann førstekonsulent stadnamntenesta 2003–2004
Fallin, Jorun bibliotekar 1994–1995
Finnsen, Marianne konsulent 1995–1996
Gabrielsen, Inger-Ma konsulent 1994
Gedde-Dahl, Trine rådgjevar 1999–2004
Geire, Elin ekstrahjelp 1972
Glosli, Sven Arne kontorsekretær 1994–1995
Grepstad, Jon rådgjevar 1994–2004
Grut, Anne-Grethe sjå Egeland, Anne-Grethe  
Grønvik, Oddrun konsulent 1980–1987 (permisjon 1984 og 1985)
Hansen, Inger Johanne sekretær 1996–1997
Hanssen, Ruth kontorassistent 1978
Harildstad, Gudmund konsulent 1992
Hartz, Astrid bibliotekar 1996–1997
Hauge, Rikke førstekonsulent 2003–2004
Heide, Eldar førstekonsulent stadnamntenesta 1998–2002
Helander, Kaisa Rautio førstekonsulent stadnamntenesta 1992–2002
Henriksen, Brynjulf førstekonsulent 1990–2004
Hexum, Grete konsulent 1980–1983
Hjelmtveit, Sissel-Anny førstekonsulent 1994–1996
Hoel, Jan rådgjevar 2000–2004
Homb, Hilde Olaug konsulent 1986–1987
Hovdenak, Marit rådgjevar 1983–2004; kontorsjef 1998–1999; dagleg leiar 2002–2003
Hovland, Eldbjørg Indrebø førstekonsulent 1995–1996
Haaland, Øyvind konsulent 1981–1983
Iversen, Lasse sekretær/konsulent 1972–1980
Jacobsen, Halldis kontorfullmektig 1972
Jenstad, Tor Erik førstekonsulent stadnamntenesta 1991–2003
Kalland, Kari ekstrahjelp biblioteket 2004
Karlsen, Mona kontorsekretær/kontorleiar 1986–2000
Kleivane, Sone ekstrahjelp 1973
Klemsdal, Lars Erik førstesekretær 1997–2004
Knutzen, Pål førstekonsulent 2000–2004
Kvålen, Veslemøy konsulent 1990, 1992
Landfald, Aagot førstekonsulent 1975–1986
Landrø, Marit Ingebjørg konsulent 1986–1989
Lange, Greta kontorfullmektig 1974–1978
Larsen, Terje rådgjevar stadnamntenesta 1991–2004
Lassung, Inger kontorfullmektig 1977–1978
Laumann, Clara ekstrahjelp 1972
Leira, Vigleik rådgjevar 1978–2001
Logje, Seija kontorsekretær 1995–1998
Lomheim, Sylfest direktør 2004
Lykkja, Magnhild kontorsekretær 1987–1995
Lynghammar, Vidar ekstrahjelp 2003–2004
Lysfjord, Jorunn Holte kontorfullmektig 1975–1976
Løland, Ståle konsulent 1973–1977; førstekonsulent (permisjon) 1978–1997; kontorsjef 1997–2002
Løvland, Anne konsulent 1993
Midttømme, Elizabeth kontorfullmektig 1978–1979
Mikkelsen, Brit konsulent 1984–1985
Mikkelsen, Eva Forsaa sekretær stadnamntenesta 1997–1998
Mosling, Atle førstekonsulent 1997–1998
Mæhlum, Brit konsulent 1984
Nesbakken, Margunn Søyland bibliotekar 1990–1994
Nestor, Svein rådgjevar 1978–2004
Nilsen, Torgunn kontorassistent 1978–1978
Nilsen, Turid ekstrahjelp biblioteket 2004
Nilsson, Bjørg Dystvold konsulent 1992
Norheim, Åsta rådgjevar 1981–2004
Oksfjellelv, Berit førstekonsulent stadnamntenesta 2003–2004
Ous, Jon terminologimedarbeidar 1978–1980
Paulsen, Ellen kontorfullmektig 1974–1981 (permisjon 1981)
Pedersen, Aud Kirsti sekretær stadnamntenesta 1991–1996
Pejacović, Barica sekretær 1998–2000
Rosenhart, Sabine praktikant 2003; førstekonsulent 2004
Runnestø, Eilov rådgjevar 1988–2004
Røed, Kjell ekstrahjelp 1973
Sando, Olaug kontorfullmektig 1974–1977
Semb, Elly kontorsekretær 1980–1991
Simonsen, Dag Finn rådgjevar 1980–2004
Skadberg, Kåre kontorsjef 1980–2002 (permisjon 1997–1999)
Skolseg, Ellen sekretær stadnamntenesta 1991–1996
Skotheim, Svein sekretær 1976–1977
Skaaret, Siri førstekonsulent 2004
Smørdal, Einar konsulent 1992
Sperre, Anne Torill kontorassistent 1974–1975
Steinbru, Kjell Erik førstekonsulent stadnamntenesta 1991–2004
Stokkeland, Filip førstekonsulent 1996
Stokkeland, Jostein rådgjevar 1986–2004
Sudmann, Arnulv kontorsjef 1972–1980
Søyland, Aud konsulent 1984–1986; mellombels tilsett 2001
Thoresen, Arnold kontorsjef 1972–1996
Tislevoll, Jan R. førstekonsulent 1997–1998; ekstrahjelp 2001 og 2003–2004
Torhaug, Ester førstekontorfullmektig 1979–1986
Tryti, Tone sekretær 1977
Ulset, Tor konsulent 1988
Uri, Helene konsulent 1989–1990
Vestenfor, Oddmund førstekonsulent 1998–1999
Vestheim, Geir ekstrahjelp 1973
Vik, Gudrun Dahler konsulent 1986–1988
Vikør, Lars S. konsulent 1977–1980 og 1987
Vaagland, Per Ivar konsulent 1981
Wetås, Åse mellombels tilsett 2001
Woldseth, Alma sekretær 1979–1996
Ølmheim, Per Arvid sekretær/konsulent 1973–1977
Aarflot, Anne Helene førstekonsulent 2002, ekstrahjelp 2003

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:04.06.2020 | Oppdatert:18.01.2021