– Uten språket er du lite synlig

Toril Bakken Kåven (52) er leder i Nordkalottfolket, et parti som høsten 2021 gikk kraftig fram i sametingsvalget. Hun er ikke i tvil om at følelsen av å være annenrangs same er helt reell for mange samer som bor utenfor de samiske kjerneområdene eller ikke snakker samisk, og at dette har bidratt til framgangen til partiet hennes.

AV INGERID JORDAL

Toril Bakken Kåven | Foto: Árvu / Sametinget– Jeg kjenner meg igjen i det Marius Nilsen beskriver. Uten språket er du lite synlig i den samiske offentligheten. Jeg mener at Sametinget ikke lytter godt nok til de samene som har norsk som morsmål. Det er faktisk rundt 70 prosent av alle samer som ikke kan snakke samisk.

Kåven er bosatt i Alta og vokste opp med norsk hjemme. Hun driver Nordlys produkter, som sanker inn råvarer fra utmarka.

– Det er så samisk som man kan få det, men jeg er norskspråklig og kommer aldri til å beherske samisk så godt at jeg kan snakke det fra Sametingets talerstol.

Regelen på Sametingets møter er å gi samisktalende 30 prosent mer taletid enn norsktalende. Kåven mener det sender et feil signal til dem som ikke kan snakke samisk, og at det bidrar til å påføre folk en dobbel skam.

Hvordan vil partiet ditt jobbe for at flere samer skal føle seg inkludert?

– Først og fremst må vi anerkjenne at mange av oss har norsk som hjemmespråk, og jobbe for å fremme samisk kultur og språk, også på norsk. Det nytter ikke å opprette en samiskspråklig barnehage et sted der ingen barn eller voksne kan samisk. Da er det bedre å opprette en norskspråklig barnehage der ungene lærer om samisk kultur, språk og tradisjon.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:12.01.2022 | Oppdatert:13.01.2022