Nyord

Straks samarbeidet mellom de nordiske språknemndene kom i gang midt i femtiårene, begynte et systematisk og samordnet arbeid med å registrere og vurdere tilveksten i ordforrådet, de såkalte nyordene. De viktigste resultatene av registreringen ble publisert i skriftet Nordiske språkspørsmål, et fellesnordisk årsskrift som kom ut i perioden 1956–1968. Fra og med det første bindet ble det publisert lister over nyord i norsk, svensk og dansk.

Hensikten med nyordsundersøkelsen var å drive språkrøkt. De nye ordene gav kunnskap om nye ordlagingsmåter, og meningen var at registreringen av ord skulle følges opp av vurdering og rådgivning, der språknemndene skulle stå i nær kontakt. Men på grunn av for liten kapasitet i sekretariatene ble det mest registrering og mindre rådgivning enn nemndene hadde ønsket. Vurdering av enkeltord og tendenser er det mest av i de kommenterende artiklene i innledningen til listene.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.05.2020 | Oppdatert:18.01.2021