Offentlig språkbruk

Sekretariatet i Språknemnda fikk ofte offentlige tekster til gjennomsyn i manuskriptform. Det kunne være lovtekster, rundskriv, oppslag, brosjyrer, skjema og lignende, og dessuten eksamensoppgaver. Det ble brukt mye tid på å kontrollere og rette språket i tekster for offentlige institusjoner. Sekretariatet fikk også tekster til oversettelse, mest fra bokmål til nynorsk.

I 1954 henvendte Statens rasjonaliseringsdirektorat seg til Språknemnda for å få hjelp til å sette i gang «kurs i enkel og grei målføring (språkformulering) for statstjenestemenn». Einar Lundeby, sekretær for bokmål i Språknemnda, la opp kurs og ledet mange av dem. Det var stor interesse for kursene, og mer enn 400 deltakere meldte seg det året, så Rasjonaliseringsdirektoratet måtte skaffe flere kursholdere.

Kursene fortsatte, og Einar Lundeby laget brosjyren Søkelyset mot språkformen, en veiledning for alle som ønsket å uttrykke seg enkelt og klart. Brosjyren ble utgitt av Rasjonaliseringsdirektorat i 1958. Andre utgave kom i 1976. Forordet lyder slik:

Vennligst, ta ikke livet av dette forsøket på å bedre språkbruken i staten før De har sett nærmere på innholdet! Vi er ikke her interessert i om De skriver syk eller sjuk, tilskott eller tilskudd. Vi kommer heller ikke nevneverdig inn på grammatiske problemer. Det er måten å bygge opp språket på vi vil orientere om. […]

Vår hensikt er i første rekke å bidra til at det språket som offentlige tjenestemenn bruker i alle slags kunngjøringer og korrespondanse, skal bli klarere i formen og lettere å forstå.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.05.2020 | Oppdatert:18.01.2021