Større språklig mangfold

I Mål og meining tar regjeringen til orde for en ny og helhetlig språkpolitikk som skal omfatte den totale språksituasjonen i landet. En naturlig konsekvens er at Språkrådets ansvarsområde er utvidet til å gjelde også andre språk i Norge enn norsk.

Språkrådet ansatte i 2011 en rådgiver med norsk tegnspråk som arbeidsfelt og har blitt en viktig aktør i arbeidet med å heve statusen til tegnspråk i samfunnet. Språkrådet informerer om at norsk tegnspråk er et fullverdig språk, og om rettene tegnspråkbrukerne har, og samarbeider med fagmiljø og interesseorganisasjoner.

I 2013 fikk Språkrådet en egen rådgiver med ansvar for de nasjonale minoritetsspråkene kvensk, romani og romanes og for nyere minoritetsspråk. Arbeidet skjer i nær kontakt med språkbrukere, fagmiljø og interesseorganisasjoner. Språkrådet har blant annet samlet språkbrukere til en årlig minoritetsspråkdag.

Saker som har med samisk å gjøre, ligger utenfor Språkrådets kompetanse- og ansvarsområde. Det er Sametinget som tar seg av slike spørsmål.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.05.2020 | Oppdatert:18.01.2021