Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

Den 10. konferansen om leksikografi i Norden 3.–5. juni 2009 i Finland

(28.3.08) Institutionen för språk- och översättningsvetenskap ved Tammerfors universitet, Språkrådet i Norge og Nordisk forening for leksikografi inviterer til den 10. konferansen om leksikografi i Norden som skal holdes på Tammerfors universitets nye hovedcampus.

Nordisk språkdeklarasjon nå på norsk

(25.3.08) I 2007 vedtok utdanningsministrene i de nordiske landene en felles språkdeklarasjon om nordisk språkpolitikk. Nå finnes den også på norsk.

Ingen revisjon av nynorsk førebels

(5.3.08) Kultur- og kyrkjedepartementet sa i eit brev til styret i Språkrådet den 22. februar 2008 at det er naturleg å behandle spørsmål som gjeld revisjon av nynorsk rettskriving, i stortingsmeldinga om ein samla språkpolitikk.

Språkressursane sikra for 2008

(29.2.08) Språkressursane som vart kjøpte frå buet etter Nordisk Språkteknologi (NST) på Voss, er sikra for 2008. Prosjektet vert leidd av Språkrådet.

Gode navn i vest?

(18.2.08) Språkrådet skal i vår dele ut diplomer til bedrifter i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane som har valgt gode norske navn. Har du en kandidat?

Pilotprosjekt for betre byråkratspråk

(30.01.08) Språket i offentlege brev og skjema skal verte forståeleg og riktig. Det er målet for eit pilotprosjekt der språktenesta for statsorgan og Fornyings- og administrasjonsdepartementet samarbeider.

Styret i Språkrådet vil halda fram med å førebu revisjon av nynorskrettskrivinga

(07.01.08) I brev til Kultur- og kyrkjedepartementet 19. desember 2007 skriv styret i Språkrådet at det vil halda fram med å førebu revisjonen av nynorskrettskrivinga. Det inneber at styret kjem til å oppnemna gruppa for nynorskrevisjonen i februarmøtet 2008, slik at innleiande grunnlagsarbeid kan ta til, skriv styret.

Sverige får språklov

(26.3.08) Sverige er først ute blant de nordiske landene med å lovfeste et hovedspråk i landet.

Nordisk klårspråkskonferanse 16.–18. oktober 2008

(17.9.08) Språkrådet i Sverige er vertskap for den nordiske klårspråkskonferansen 2008, som skal haldast i Bålsta utanfor Stockholm 16.–18. oktober. Temaet for konferansen er Nettstadene til styresmaktene.

Den nye russiske presidenten Medvedev

(4.3.08) Den nye russiske presidenten heter Dmitrij Anatoljevitsj Medvedev. Slik ser etternavnet hans ut med kyrilliske bokstaver: Медведев.

Ordlister til skulebruk

(18.2.08) Treng du ei ordliste som er à jour? Språkrådet har laga eit oversyn over alle norske ordlister og ordbøker som er godkjende til skulebruk etter 1. juli 2005.

Adresseavisen-journalist eller Adresseavis-journalist?

(06.02.08) Å lage sammensetninger med visse typer navn kan skape tvil: Heter det Adresseavisen-journalist eller Adresseavis-journalist? Hovedregelen er at substantiv – også navn – i bestemt form mister den bestemte artikkelen når det kommer et nytt ledd etter. Det riktige blir dermed Adresseavis-journalist.

Det internasjonale språkåret 2008

(22.01.08) 2008 er FNs internasjonale språkår. Under slagordet «Språk tel!» vil FN gjennom Unesco auke interessa for språka i verda og fremje arbeidet med styrking av språk.

Publisert:07.11.2003 | Oppdatert:03.01.2024