Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

Løsningsforslag for språksamlingene

(19.12.14) Språkrådet følger opp tidligere vurderinger av framtida for de nasjonale språksamlingene i et brev til Kulturdepartementet.

Inn i syne, inn i sinn

(15.12.14) Om eit språk synest godt, synest du godt om det. På Voss står nynorsk og dialekt sterkt i det offentlege rommet, og det er langt mindre engelsk å sjå enn i hovudstaden. Det skriv seksjonssjef Karine Stjernholm i Språkrådet i denne artikkelen i avisa Motmæle.

Nytt nummer av Språknytt

(9.12.14) I årets siste nummer kan du blant annet lese om Grunnlovens nye språkdrakter, lære om norsk romani og bli kjent med ordboksjef Åse Wetås.

Språkprisen 2014 til tidsskriftet Vagant

(18.11.14) Tidsskriftet Vagant får i dag Språkprisen 2014 for fremragende bruk av bokmål. – Vinneren tar for gitt at leserne har like stor kjærlighet og interesse for verden, livet og språket som avsenderen selv, skriver juryen.

Få ord på sakene

(18.11.14) Engelsk på jobb, norsk ved middagsbordet. Vil vi unngå ei slik framtid, hastar det med å lage nye norske faguttrykk. Det skriv Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet, i denne kronikken i Aftenposten.

Ledig stilling som stadnamnsekretær

(4.11.14) I Trondheim er det ledig fast stilling i 50 % som namnesekretær frå 1.1.2015. Arbeidsstad er Statens hus i Trondheim.

Vil ha avklaring om Bokmålsordboka og Nynorskordboka

(30.10.14) Språkrådet er uroleg for framtida for nettutgåvene av Bokmålsordboka og Nynorskordboka. I eit brev til Universitetet i Oslo (UiO) spør Språkrådet om kor lenge ordbøkene vil vere tilgjengelege for brukarane, og i kva grad innhaldet vil bli oppdatert.

Nordisk seminar om organisering av terminologiressurser

(21.10.14) Du kan nå melde deg på det nordiske seminaret «Alle termer på (r)ett sted?» om terminologiressurser og ulike løsninger for å organisere slike. Det er Språkrådets fagråd for terminologi og fagspråk som er arrangør. Seminaret finner sted hos Språkrådet den 17. november og er åpent for alle interesserte.

Seminar om nynorsk lov- og rettsspråk

(24.10.2014) Arbeider du med lov- eller forskriftstekster? Synes du det er tungt å skrive nynorsk? Velkommen til seminar om nynorsk lov- og rettsspråk! Her får du inspirasjon og hjelp til å komme over målterskelen.

Stipend frå Språkrådet (ny frist 20. oktober)

(28.8.14) Hausten 2014 deler Språkrådet ut seks stipend til studentar. Kvart stipend er på 20 000 kroner. I år deler vi ut stipend til studentar som arbeider med bruk av engelsk og norsk i samfunnet, talemålsutvikling, norsk teiknspråk, kvensk språk eller språkbruk hos skuleelevar. Alle studentar som arbeider med relevante problemstillingar, kan søkje.

Julenummeret av Termposten er her!

(16.12.14) Språkdagen, nordisk seminar, Språkrådets datatermgruppe og gittercelle er blant emna du kan lese om i den siste utgåva av Termposten i år.

Hva er de beste bedriftsnavnene i Oslo og Akershus?

(12.12.14) Språkrådet skal dele ut diplom for godt navnevett til virksomheter i Oslo og Akershus. Alle kan nominere kandidater nå!

Årets ord: framandkrigar/fremmedkriger

(2.12.14) Få ord har prega nyheitsbiletet i år som framandkrigar. Det er eit nytt ord frå ein konflikt som har kome oss ubehageleg nær.

Tale ved utdelinga av Språkprisen 2014

(18.11.14) Di meir kunnskap og teknologi der er i eit samfunn, di meir avhengig er dette samfunnet av presist skriftspråk. Det sa Ottar Grepstad, styreleiar i Språkrådet, då tidsskriftet Vagant fekk Språkprisen 2014.

En av to misforstår «ytelsesbasert pensjon»

(18.11.14) Annenhver nordmann vet ikke hva ytelsesbasert pensjon er, viser en undersøkelse utført i anledning Språkdagen 2014. – Det er alvorlig at et viktig begrep på et så sentralt samfunnsområde som pensjon ikke blir forstått, sier Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet.

Velkommen til Nysgjerrigperkonferansen 2014

(3.11.14) Bli med på Nysgjerrigperkonferansen og få ei innføring i Nysgjerrigpermetoden som skal stimulere til forsking på barnetrinnet. Konferansen er for lærarar i barneskulen og går av stabelen den 14. november i Oslo. Kanskje klassen din vinn Nysgjerrigpers språkpris?

Støtte til terminologiarbeid i universitets- og høgskolesektoren

(27.10.14) Språkrådet lyser ut midlar til terminologiarbeid i universitets- og høgskolesektoren (UoH-sektoren). Fagmiljø/fagpersonar i sektoren kan søkje om økonomisk støtte til å samle inn, registrere og gjere terminologi tilgjengeleg på fagfeltet sitt.

Hvordan bruke engelsk slik at det ikke fortrenger norsk som akademisk språk?

(17.10.14) Vi minner om strategikonferansen «Parallellspråklighet i praksis ved universiteter og høgskoler», som Språkrådet og Universitets- og høgskolerådet arrangerer i Oslo 30. oktober. Konferansen foregår i auditoriet i Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, fra kl. 10 til kl. 15. Konferansen er åpen for alle.

Vi er våkne!

(9.10.14) Språkrådet fremmer god og korrekt språkbruk. Vi skyver ikke bokmål i retning av dansk, skriver Daniel Ims, seksjonssjef i Språkrådet, i dette innlegget i Dagbladet.

Ny utgave av «Terminologen»!

(7.10.14) Terminologen er skriftserien til Språkrådets fagråd for terminologi og fagspråk. Den første utgaven kom ut i 2012, den andre i mai i år. Nå foreligger utgave nr. 3, med tittelen «Norsk terminologi og fagspråk i tre næringslivsbransjer – ideal og virkelighet».

Publisert:07.11.2003 | Oppdatert:03.01.2024