Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

Nytt nummer av termposten

(21.12.18) Julenummeret av Termposten er no klart. Her kan du mellom anna lese om rapporten frå Språkrådets framtidsutval, om felles omgrepskatalog i staten og om korleis du skal skrive såkalla eponym.

No image

Språklig kontrakt i UH-sektoren

(10.12.18) Universitets- og høgskolesektoren må oppfylle den språklige kontrakten med studentene og samfunnet.

No image

Årets ord 2018: skjebnelandsmøte

(4.12.18) Skjebnelandsmøte er årets ord i 2018. Ordet oppsummerer på ein slåande måte ei av dei mest omtalte politiske hendingane i Noreg det siste året.

No image

Har du kandidater til Språkrådets kvenske språkpris?

(29.11.18) Språkrådet skal i 2019 dele ut kieliraajin kielipakinto – kvensk språkpris. Prisen kunngjøres på den kvenske språkdagen 26. april og er på 25 000 kroner.

No image

Et norskfag uten norsk?

(22.11.18) Morgendagens norskfag skal gjøre elevene gode til å presentere faglig innsikt. Men hvor ble det av selve faget?

No image

Internasjonalisering og digitalisering pregar i stor grad vilkåra for norsk språk

(21.11.18) Globalisering, migrasjon og ei rivande teknologiutvikling har skapt store endringar i samfunnet. Desse endringane påverkar vilkåra for norsk språk. Skal vi møte utfordringane, treng vi ein sektorovergripande språkpolitikk. Språkrådets framtidsutval peiker ut ei rekke område der norsk språk må styrkast for å halde på statusen som det samfunnsberande språket i Noreg. 

No image

Etterlyser nynorsktiltak i ny læreplan

(15.11.18) – Den nye læreplanen i norsk må styrke nynorskundervisningen i skolen, ikke svekke den, sier direktør i Språkrådet Åse Wetås.

No image

Betre statistikk, betre ordskifte

(12.11.18) Fersk statistikk over bruken av norsk og engelsk i forskingspublikasjonar utløyste nyleg eit viktig ordskifte om norsk fagspråk. Språkrådet meiner det er eit paradoks at det ikkje òg vert levert statistikk over bruken av norsk og engelsk i undervisninga i høgare utdanning.

No image

Ledig stilling i Språkrådet (fristen er utløpt)

(5.11.18) I seksjonen for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning er det ledig et ettårig engasjement som rådgiver/seniorrådgiver. Hovedoppgavene er arbeid med terminologi og fagspråk.

No image

Språkprisen 2018: Her er kandidatene

(30.10.18) Språkrådet deler hver høst ut pris til en person eller gruppe som har utmerket seg språklig innen norsk sakprosa. Prisen er på 100 000 kroner, og nå er lista med de nominerte klar.

No image

Uklart språk truer lokaldemokratiet

(21.12.18) Kommunale strategier, planer og politiske saksframlegg danner grunnlag for viktige politiske beslutninger. Slike dokumenter preges ofte av konsulentsjargong og abstrakt språk. Hva gjør det med lokaldemokratiet vårt? 

No image

Kulturministeren har ordet

(7.12.18) Språknytt har intervjuet Trine Skei Grande om språkmangfoldet i landet. Og vi har spurt ekspertene om språket egentlig kan forfalle.

No image

Ledig stilling i Språkrådet (fristen er utløpt)

(30.11.18) Språkrådet har ledig ei fast rådgivar-/seniorrådgivarstilling for deg som ønskjer å arbeide med å styrkje norsk språk i språkteknologiske løysingar. Stillinga er i seksjonen for fagspråk og språk i samfunn og høgare utdanning.

No image

Klarspråksprisane 2018

(27.11.18) No kan du nominere kandidatar til klarspråksprisane for 2018! Fristen for å nominere er 1. februar 2019.

No image

Statsspråk: Suksess med språkarbeid på tvers

(22.11.18) Sjøfartsdirektoratet har satsa stort på klarspråk sidan 2015, og nøkkelen til suksessen i direktoratet er ei tverrfagleg gruppe. Gruppa er samansett av ein journalist, to juristar og ein fagomsettar, alle frå ulike avdelingar i organisasjonen.

No image

Vinje er årets nynorskkommune 2018

(19.11.18) Kulturdepartementet kårar Vinje i Telemark til årets nynorskkommune. Vinje kommune viser vilje til språk, meiner juryen.

No image

Språkprisen til Maria Berg Reinertsen

(13.11.18) Journalist og sakprosaforfatter Maria Berg Reinertsen får språkprisen 2018 for fremragende bruk av norsk i sakprosa. 

No image

Ledig stilling i Språkrådet (fristen er utløpt)

(8.11.18) Språkrådet lyser ut ei fast stilling som rådgjevar/seniorrådgjevar i seksjonen for språk i skole og offentleg forvaltning. Den tilsette skal arbeide for å oppfylle dei språkpolitiske måla som er sette for opplæringa i skolen og for nynorskbruken i statsforvaltninga.

No image

Navnet Sørtoget bør ikke ta over for Sørlandsbanen

(31.10.18) Den britiske togoperatøren Go-Ahead varslet i går at persontog på Sørlandsbanen fra 15. desember 2019 skal kjøres under produktnavnet Sørtoget. Problemet er at det over 100 år gamle navnet Sørlandsbanen allerede fungerer som produktnavn på strekningen mellom Oslo og Stavanger.

No image

Ketsjup eller ketchup?

(29.10.18) Velkomen til seminar i Bergen om tilpassing av utanlandske ord i norsk og andre nordiske språk.

Publisert:07.11.2003 | Oppdatert:03.01.2024