Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

Klarsignal for å setja i gang nynorskrevisjon

(22.9.09) Kulturdepartementet ber Språkrådet no setja i gang arbeidet med ein gjennomgang av nynorskrettskrivinga.

Ny terminologiteneste i Språkrådet

(16.9.09) Språkrådet etablerer i haust ei ny terminologiteneste som skal ta initiativ til og samordne utvikling av terminologi og fagspråk på norsk. Tre stillingar utgjer tenesta, to av dei er nye i haust.

Setter navn på naturen

(4.9.09) Kanskje blir terskelen for å ødelegge et verdifullt naturområde høyere når vi kjenner navnet på plantene og dyrene som lever der? Tusenvis av artsnavn blir nå tilgjengelige for alle på nettet, og Språkrådet bidrar i arbeidet.

Norsk standard i engelsk språkdrakt

(7.8.09 – omarbeidet brevsvar) I 2008 ble bare ca. 3,5 % av det årets fastsatte norske standarder oversatt til norsk. Språkrådet har i flere år uttrykt kraftig bekymring for at så få europeiske og/eller internasjonale standarder som blir fastsatt som norsk standard, blir oversatt til norsk før utgivelse, men blir utgitt med engelsk tekst.

Svensk er hovudspråk i Sverige frå 1. juli

(1.7.09) Ein ny svensk språklov slår fast at svensk språk skal vera hovudspråk i Sverige. Språket skal vera tilgjengeleg for alle som bur i landet, og dei skal kunna bruka språket på alle samfunnsområde. Myndigheitene vil få eit særleg ansvar for å sjå til at språket blir brukt og vidareutvikla.

NHO og Språkrådet lanserer språkplakat for næringslivet

(13.7.09) «Bruk norsk når du kan, og engelsk når du må» er parolen i språkplakaten for næringslivet som Næringslivets Hovedorganisasjon og Språkrådet har laga i fellesskap. Plakaten vert gjord kjend for alle medlemsbedriftene i NHO.

Referat frå rundebordskonferanse i Alta

(17.6.09) Språkrådet hadde styremøte i Alta torsdag 11. juni 2009 og  arrangerte ein rundebordskonferanse om lokale og nasjonale språkspørsmål på Høgskolen i Finnmark dagen før. Her kan du lese om det som kom fram på konferansen 10. juni, og lese vedtak om fleirspråkleg vegskilting frå styret i Språkrådet.

God debatt om norsk musikk på norsk

(11.6.09) Det ble en god og innholdsrik språkdebatt på kafé Internasjonalen 8. juni. Temaet for debatten var norske artisters språkvalg: Kan man ha ambisjoner for musikken sin og likevel synge på norsk? Her kan du lese et sammendrag av debattantenes innlegg.

Språkrådet takkar den avtroppande NHO-leiaren

(18.9.09) – Finn Bergesen jr. er ein god ambassadør for språkleg kvalitet i næringslivet. Han har vore ein viktig alliert for oss, seier Sylfest Lomheim, direktør i Språkrådet.

Rammsunds målpris til Språkrådet

(31.8.09) Tungrockgruppa Rammsund har gjeve Målprisen 2009 til Språkrådet. Prisen er ny av året.

Haldningsundersøking om språkbruk i NRK

(31.8.09) Språkrådet og NRK har finansiert ei undersøking som tek for seg kva folk meiner om dialekt, bokmål, nynorsk og utanlandsk aksent i NRK. Her finn du resultata og omtale av undersøkinga.

Skulestart: Bruk godkjende ordlister og ordbøker!

(17.8.09) Kunnskap om rettskriving er viktig på alle steg i skulen. Etter opplæringslova har Språkrådet ansvar for å godkjenne ordlister til skulebruk. Lista over godkjende ordlister og ordbøker med offisiell rettskriving står på nettsidene til Språkrådet.

Årsmelding 2008

(2.7.09) Hva gjorde Språkrådet i 2008? Språkrådets årsmelding for 2008 er nå tilgjengelig på nettstedet.

Bedre lydbøker med Brage

(1.7.09) Med den nye elektroniske stemmen Brage kan syns- og lesehemmede studenter selv gjøre pensumlitteratur om til lydbøker med høyere kvalitet enn tidligere. Brage bygger på materiale fra den kommende norske språkbanken.

Fleirspråkleg skilting

(24.6.09) Det er etter måten få skilt med stadnamn på samisk og kvensk i Finnmark. Språkrådet bed no Statens vegvesen gjera greie for skiltbruken i fleirspråklege område.

Sidemål: Fritak fra vurdering er ikke fritak fra opplæring

(19.6.09) Språkrådet har uttalt seg om bestemmelsene om fritak fra vurdering med karakter i sidemål, og har fått gjennomslag for noen av synspunktene sine i Utdanningsdirektoratets høringsrunde.

Språkrådet i Alta

(8.6.09) I sammenheng med at Språkrådet holder styremøte i Alta, besøker styreleder Ida Berntsen, direktør Sylfest Lomheim og andre representanter for Språkrådet en barnehage og en grunnskole i kommunen. Samme dag blir det arrangert en rundebordskonferanse om språkpolitikk der Språkrådet møter inviterte aktører innen norsk, samisk og kvensk språk, politikk, næringsliv, presse og høyere utdanning. Det blir også møter om situasjonen for kvensk språk og kvenske stedsnavn.

Publisert:07.11.2003 | Oppdatert:03.01.2024