Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

Nytt nummer av Språknytt!

(7.10.14) I det siste nummeret kan du blant anna lese om Alf Prøysens litterære språk, språklege landskap i byar og tettstader og namn på kjende og ukjende frukter.

Terminologikurs i Kristiansand tysdag 28. oktober

(6.10.14) Språkrådets fagråd for terminologi og fagspråk inviterer for femte året på rad til eit heildagskurs i grunnleggjande terminologi(arbeid). I år blir kurset halde i Kristiansand tysdag 28. oktober, på Hotell Radisson Blu Caledonien. Det er gratis å delta, og vi har plass til 20 deltakarar.

Øving gjer politimeister

(3.10.14) Undervurderer Bergensavisen politifolks skriveferdigheiter? Spørsmålet tvingar seg fram når ein les leiarartikkelen i avisa 1. oktober, skriv direktør Arnfinn Muruvik Vonen i Språkrådet i dette innlegget.

Sjtokman er navnet

(02.11.07) Sjtokman er den riktige norske skrivemåten for gassfeltet i Barentshavet.

Klarspråksprisen 2014

(8.9.2014) No kan du nominere kandidatar til statens klarspråkspris 2014! I tillegg til hovudprisen deler vi ut ein temapris for klare tekstar om rettar og plikter, og vi vil heidre «årets trekkhund», altså ein person som har gjort ein særskild innsats i klarspråksarbeidet. Fristen for å nominere kandidatar er 20. oktober 2014, og alle prisane blir delte ut i 2015.

Språkrådet sterkt kritisk til å privatisera stadnamn

(3.9.14) Den som eig eit gardsbruk, skal avgjera korleis bruksnamnet skal skrivast, føreslår Kulturdepartementet. Språkrådet meiner ei slik lovendring vil undergrava den verdien bruksnamna har som felles kulturminne.

Kronikk: Stedsnavn i klemme

(2.9.14) Kulturdepartementet foreslår å endre stedsnavnloven slik at eieren av et gårdsbruk alene kan bestemme skrivemåten av bruksnavnet. Denne lovendringen vil bidra til å undergrave bruksnavnene som språklige kulturminner. Det skriver Ingvil Nordland og Botolv Helleland i Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene i denne kronikken i Aftenposten.

Sommarnummeret av Termposten er her

(27.6.14) I Termposten får du denne gongen tips om nyttige termlister og termbasar, og du kan lese om den nye utgåva i serien Terminologen. Og kva er eigentleg skilnaden på statue og skulptur?

Den viktigaste språkbrukaren

(16.6.14) NRK er så viktig som NRK er fordi styresmaktene har stilt høge, talfesta krav i tråd med den språklege jamstillingspolitikken, publikum har venta seg mykje, og dei tilsette har arbeidd for å nå ambisiøse mål. Det skriv styreleiar i Språkrådet, Ottar Grepstad, i denne kronikken i Klassekampen.

Nytt nummer av Språknytt!

(10.6.14) I siste nummer kan du blant annet bli bedre kjent med portugisisk og ukrainsk og lese om banning på tv, sensitive ord og seigmenn.

Nytt nordisk terminologiprosjekt

(6.10.14) Skal du studere i Danmark, arbeide i Sverige eller busetje deg på Island? Fleire nordiske språknemnder har sett i gang med å lage ein termbase der du kan slå opp vanskelege fagtermar på andre nordiske språk og få ein definisjon på ditt eige språk.

Bli med og ta ansvar for teiknspråk!

(6.10.14) Er du politikar, tilsett i skulen eller i forvaltninga i kommune, fylke eller stat? Då er du velkomen til konferansen «Ansvar for teiknspråk» i Oslo 10. og 11. november. Meld deg på seinast 1. november.

Språk forstyrrer ikke språk

(26.9.14) Å svekke sidemålet er en bakvendt løsning dersom formålet er å styrke språkmestringen. Det skriver Kristin Solbjør, seksjonssjef i Språkrådet, i dette innlegget i Aftenposten. 

UiOs ansvar for språk

(25.9.14) Universitetet i Oslo er en hjørnestein i det norske språksamfunnet. Det skriver Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet, i dette innlegget i Aftenposten.

Bli med på navnevandring under Oslo kulturnatt!

(8.9.14) Fredag 12. september inviterer Språkrådet til grunnlovsinspirert navnevandring fra Slottet til Pipervika.

Språkpolitikk i universitets- og høgskolesektoren

(3.9.14) Torsdag 30. oktober 2014 arrangerer Universitets- og høgskolerådet og Språkrådet en dagskonferanse i Oslo om parallellspråklighet ved norske høyere læresteder.

Sommarlege språkspørsmål til Språkrådet

(4.7.14) Sommar tyder ferietid, òg for språkfolk. Her kan du lesa om når vi er mindre tilgjengelege i ferien.

– Språkvalg i byrommet skaper holdninger

(25.6.14) I Oslo øst blomstrer bokmål i gatebildet. På vestkanten står engelsk sterkt, mens nynorsk er lite synlig på skilter i hovedstaden. På Voss brukes både bokmål, nynorsk og dialekt, men lite engelsk, viser en ny undersøkelse.

Hvem fortjener Språkprisen i år?

(13.6.14) Språkrådet inviterer alle til å nominere bokmålsskribenter fra ethvert samfunnsområde til Språkprisen 2014. Fristen er 20. juni.

Midlar til oppfølging av språkmeldinga

(4.6.14) Kulturdepartementet lyser ut prosjektmidlar til språktiltak. – Det er naudsynt å styrkje satsinga på norsk språk i ei stadig meir globalisert verd, seier kulturminister Thorhild Widvey.

Publisert:07.11.2003 | Oppdatert:03.01.2024