Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

10 000 norske nyord i ny bok

(14.9.12) Når kom pappvin, kebab og villfisk inn i språket? Det er noko av det ordboka Nyord i norsk gjev svar på. Språkrådet har vore med og laga boka, som kjem ut i haust.

Eit nytt nummer av Termposten er her

(28.8.12) Terminologitoppmøte, elektrotekniske termar og sildremikk. Det er nokre av stikkorda for kva du kan lese meir om i det nyaste nummeret av nyheitsbrevet Termposten.

Innføringsbrosjyre om ny nynorskrettskriving

(9.7.12) Den nye rettskrivinga for nynorsk tek til å gjelda frå 1. august 2012. Innføringsbrosjyren gjer greie for dei største endringane i rettskrivinga. Les meir her.

Nytt og betre nettkurs i nynorsk frå Språkrådet

(28.6.12) Språkrådet lanserer i dag eit nytt nynorskkurs. Kurset rettar seg særleg mot elevar i den vidaregåande skulen og offentleg tilsette, men er ope for alle. Innhaldet er laga i tråd med den nye nynorskrettskrivinga som gjeld frå 1. august. Kurset erstattar dei populære nynorskoppgåvene som tidlegare låg på nettstaden til Språkrådet.

Nysgjerrigpers språkpris til unge dialektforskere

(19.6.12) 1.–7. klasse ved Skåbu oppvekst i Nord-Fron i Oppland har vunnet Nysgjerrigpers språkpris i Årets Nysgjerrigper – barnas forskningskonkurranse. Elevene fikk prisen for forskning på den lokale dialekten. Prisen er på 5000 kroner. 18. juni delte Språkrådet ut prisen på skolen.

Det nordiske språkmøtet i Oslo 2012

(01.06.12) Tv-teksting i Norden var temaet for det nordiske språkmøtet som fant sted i Oslo 30.–31. august 2012.

Hvorfor bør vi innføre norske termer?

(26.4.12) Dette er et av spørsmålene du får svar på i årets første utgave av Termposten.

Rapport om terminologiarbeid i universitets- og høyskolesektoren

(28.3.12) Hva bør universiteter og høyskoler gjøre for å oppfylle sitt lovpålagte ansvar for norsk fagspråk? En fersk rapport gir råd om hvordan institusjonene kan gå fram.

Rådgjevar i Språkrådet med doktorgrad på tverrfaglege omgrep i akvakultur

(15.3.12) Kva skjer når ulike fagfelt møtest for å løyse komplekse praktiske problem? I doktoravhandlinga si analyserer Ole Kristian Våge 114 omgrep frå fagfeltet akvakultur for å diskutere fenomenet tverrfaglegheit frå ein terminologisk ståstad.

– Redusert sidemål vil svekkje norsk språk

(8.3.12) «Nynorskelevar og bokmålselevar har ein felles språkleg arv og eit felles språkleg ansvar og rett til å lære seg nasjonalspråket med dei to målformene. Både statusen til, bruken av og skriveferdigheitene i det mindre brukte nasjonalspråket nynorsk er avhengig av ei velfungerande sidemålsopplæring», skriv Språkrådet i eit brev til Kunnskapsdepartementet.

Halter helsespråket?

(18.9.12) I den nyeste utgaven av Statsspråk tar vi pulsen på helsespråket: Skriver helseforetakene slik at pasientene forstår? Du får også vite hva som er de viktigste endringene i den nye nynorskrettskrivningen som gjelder fra 2012.

Ny nettutgåve av Nynorskordboka

(21.8.12) Den nye rettskrivinga for nynorsk er no lagd inn i nettutgåva av Nynorskordboka. Oppslagsord og bøyingar er oppdaterte i samsvar med ny rettskriving. Det er ingen sideformer (klammeformer) lenger verken i oppslagsord eller bøyingsformer..

Språkrådet legg fram ny språkpolitisk statusrapport

(29.6.12) Skepsisen til reklame på engelsk aukar, men generelt er norsk språk framleis under sterkt press frå engelsk. Nynorsk styrkjer stillinga si i tv-tilbodet frå NRK til barn og unge og i Wikipedia, men vert svekt på viktige bruksområde. Det kjem fram i rapporten Språkstatus 2012.

En mer forståelig grunnlov – på bokmål og nynorsk

(13.6.12) Språkrådet er med i arbeidsgruppa som skal lage språklig oppdaterte versjoner av Grunnloven på bokmål og nynorsk. Stortingets presidentskap har oppnevnt gruppa, som skal være ferdig med utkast til nye grunnlovstekster og en rapport i september.

Kva veit du om språkmannen Knud Knudsen?

(5.6.12) I det siste nummeret av Språknytt får du vite meir om Knud Knudsen, bokmålets far. Du kan lese om Knud Knudsen som språkreformator, skandinavist, norsklærar og grammatikar. Dessutan får du eit innblikk i korleis Knud Knudsen påverka språket til Henrik Ibsen.

– Terminologiarbeid er avgjerande for å utvikle norsk fagspråk

(8.5.12) Dette seier Cecilie Ovrum i Utanriksdepartementet i det nye nummeret av Statsspråk. Ho har hovudansvar for EØS-EU-basen, som er ei av dei største elektroniske termsamlingane i Noreg. Her kan ein finna norske omsetjingar og definisjonar av nesten 150 000 termar frå mange fagområde.

Lærerikt og inspirerande om nynorsk i staten

(30.3.12) Gode rutinar, og leiarane med på laget. Det var stikkorda då over 50 statstilsette var samla i Språkrådet for å få vite korleis dei kan få til meir nynorsk i etatane sine.

Språknytt 1/2012

(19.3.12) Årets første nummer av Språknytt er ute. Her kan du lese om politimeister Ellen Katrine Hætta, som fortel om virket sitt som samisk jurist og møtet med tolka språk i rettssalen. Patentstyret forklarer korleis ein kan få einerett på ord. Og spanskfilologar samanliknar faste uttrykk i spansk og norsk.

Kronikk: Norsk med fart og feste

(9.3.12) «Det er når du skriver, at språket fullt ut blir ditt. Og først når du har både bokmål og nynorsk i fingrene, kan du spille på alt språket rommer.» Les direktør Arnfinn Muruvik Vonens kronikk om sidemålsdebatten og om hvorfor alle må få lære å skrive på begge målformene.

Stormfullt Statsspråk

(24.2.12) Hvem var egentlig denne Dagmar som tok oss med storm i jula? Vi har snakket med statsmeteorolog Haakon Melhuus om værspråket. I dette nummeret av Statsspråk inviterer vi dessuten til nynorskseminar, og du kan finne ut hvordan du kan søke støtte til språktiltak på arbeidsplassen.

Publisert:07.11.2003 | Oppdatert:03.01.2024