Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

No image

Ledig stilling i Språkrådet (søknadsfristen er ute)

(4.2.22) I stabsseksjonen vår er det ledig ei fast stilling som førstekonsulent/rådgivar. Vi ser etter deg som er fleksibel og serviceinnstilt og har god økonomi- og rekneskapsforståing. Om du i tillegg har kunnskap om statsforvaltninga, er det ein fordel. 

No image

Ledig stilling i Språkrådet (søknadsfristen er ute)

(4.2.22) Språkrådet har ledig vikariat i eitt år som seniorrådgivar i seksjonen for fagspråk og språk i samfunn og høgare utdanning. Vikariatet kan bli forlengt.

No image

Fristen for målbruksrapporteringa går snart ut!

(26.1.22) Måndag 31. januar er siste frist for å sende rapport om bruken av nynorsk og bokmål i 2021 til Språkrådet.

No image

Tydeligere språkkrav til universitetene

(12.1.22) Fjoråret var preget av flere store debatter om språk i universitets- og høyskolesektoren. Nå kommer reaksjonen fra Kunnskapsdepartementet: Tildelingsbrevene til universitetene og høyskolene for 2022 inneholder flere klare språkkrav.

No image

Noreg har fått ny språklov!

(4.1.22) 1. januar 2022 tok lov om språk (språklova) til å gjelde. Språkrådet gratulerer alle brukarar av norsk (bokmål og nynorsk), dei samiske språka, norsk teiknspråk og dei nasjonale minoritetsspråka kvensk, romani og romanes med den nye språklova.

No image

Invitasjon til kåring av de beste europeiske masteroppgavene

(3.1.22) Den europeiske samarbeidsorganisasjonen for språknemnder, EFNIL, inviterer studenter til å delta i en kåring av de tre beste masteroppgavene i Europa innenfor emnene språkbruk, språkpolitikk og flerspråklighet.

Julenummeret av Termposten er ute!

(16.12.21) Her kan du lese om at terminologi er ein føresetnad for at føremålet med språklova skal oppfyllast, og om fagspråkdebatten på Språkdagen.

No image

Sportsvaske er årets ord 2021

(15.12.21) I 2022 skal flere store idrettsarrangement avholdes i land som blir kritisert for å bryte menneskerettighetene. I den forbindelse har ordet sportsvaske fått aktualitet og fotfeste i norsk.

No image

Blir alt verkeleg tøffare på engelsk?

(2.12.21) Akademia gjev senter og institutt fikse og kryptiske engelske namn. Det er vanskeleg å sjå dei gode grunnane til slik namngjeving.

No image

Ål er årets nynorskkommune

(22.11.21) Ål kommune ligg i eit område der nynorsk ikkje er eit sjølvsagt språkval. Difor er det ekstra viktig at kommunen legg til rette for at innbyggjarane skal få møte og bruke nynorsk, meiner juryen.

No image

Ledig stilling i Språkrådet (søknadsfristen er ute)

(4.2.22) Språkrådet ser etter deg som ønskjer å arbeide med språkrådgiving, ordbøker og stadnamnrådgiving. Vi har ledig ei fast seniorrådgivarstilling i seksjonen for språkrøkt og språkrådgiving.

No image

Universiteta har ansvar for å ta vare på norsk språk i akademia

(3.2.22) Kunnskapsdepartementet får kritikk for språkpolitisk detaljstyring. Men krava kjem etter fleire år med manglar i språkarbeidet. No er det opp til universiteta å vise at dei følgjer krava som ligg i lovverket.

No image

Språknytt: Samisk i medvind og motvind

(14.1.22) Bli med til Finnmark og høyr korleis det står til med dei samiske språka. Og finn ut kvifor kulturministeren elskar språkpolitikk.

No image

Godt nettår!

(10.1.22) I etterpåklokskapens nådeløse lys tar vi en titt på hva folk satte mest pris på av innhold på nettsidene våre i året som gikk.

No image

Nå kan du nominere kandidater til tegnspråkprisen 2022

(3.1.22) Språkrådets tegnspråkpris er opprettet for å fremme, utvikle og bevare det norske tegnspråket. Prisen er på 25 000 kroner og skal deles ut 23. september 2022.

No image

Statsspråk: Høge mål for nynorsken

(20.12.21) 1. januar tek den nye språklova til å gjelde. Språklova inneheld reglar for nynorsken og erstattar den gamle mållova. I julenummeret av Statsspråk kan du lesa om Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec), der nynorsk har vorte eit naturleg arbeidsspråk. 

No image

Må du onboardes til Nav-støtte? Eller coaches til jobb?

(15.12.21) Blandingen av norsk og engelsk i språket er blant temaene i julespesialen av podkasten På godt NAVsk.

No image

Nye retningslinjer for normering

(10.12.21) 9. desember vedtok styret i Språkrådet nye retningslinjer for normering av bokmål og nynorsk. Retningslinjene redegjør for hvorfor og hvordan Språkrådet bestemmer hvordan ord skal skrives og bøyes på norsk.

Nordisk nettseminar om barns tilgang til tegnspråk

(25.11.21) Det nordiske tegnspråknettverket arrangerer et digitalt seminar «Fra ord til handling» 1. desember 2021. Seminaret handler om barn og unges tilgang til tegnspråk i Norden.

No image

Aust mot vest i kampen om å bli årets nynorskkommune

(12.11.21) Dei tre vestlandskommunane Herøy, Kvinnherad og Stad konkurrerer om å få prisen Årets nynorskkommune 2021. I finalen blir dei utfordra frå aust av Ål kommune i Hallingdal.

Publisert:07.11.2003 | Oppdatert:29.05.2015