Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

No image

Nettseminar: Hvordan blir norsk fagspråk og terminologi fulgt opp i UH-sektoren?

(27.6.22) Hva gjør utdanningsinstitusjonene for å sikre at de språkpolitiske retningslinjene blir gjort kjent og tatt i bruk? Hvor lang er veien fra teori til praksis – og til godt arbeid med norsk fagspråk?

No image

Fire huskeregler for å unngå misforståelser

(22.6.22) Hva kan vi gjøre for å sikre best mulig at vi blir forstått riktig? Hvordan kan vi sørge for at vi formidler det som menes? Episode 14 av podkasten På godt NAVsk handler om hvordan vi kan bruke forskning til å unngå misforståelser og feiltolkninger i den digitale dialogen.

No image

Tilskottsordning for innsamling av stadnamn

(7.6.22) Språkrådet lyser ut tilskott til innsamling og registrering av stadnamn. Søknadsfristen er 25. september 2022.

No image

Hvordan kommunisere med arbeidsgivere?

(1.6.22) Kan språket i det offentlige være til hinder for at bedrifter får den arbeidskraften de trenger? Og kan dette språket begrense folks mulighet til å komme i arbeid? Episode 13 av podkasten På godt NAVsk tar for seg kommunikasjon mellom det offentlige og arbeidslivet.

No image

Tek universiteta språkansvar?

(20.5.22) Nynorsk i viktige tekstar, betre språkopplæring, medviten bruk av norsk og engelsk – slik vil Noregs største universitet arbeide for å følgje språklova.

No image

Har du lyst til å bli vår nye lærling i innholdsproduksjonsfaget? (søknadsfristen er ute)

(11.5.22) Er du lærevillig, nysgjerrig og klar for nye utfordringer etter sommeren? Da er det nettopp deg Språkrådet ser etter som vår lærling i innholdsproduksjonsfaget de neste to årene.

No image

Kvenske stedsnavn – språklige kulturminner

(26.4.22) I Nord-Norge har samer, kvener og nordmenn bodd side om side i hundrevis av år. Dette har satt sitt preg på landsdelen, og vi ser det særlig godt på stedsnavnene. Det er vanlig at byer, bygder og naturformasjoner har navn på både norsk, samisk og kvensk.

No image

Hen tilbake frå høyring. Over 40 innspel om norsk rettskriving

(19.4.22) Framlegg til endringar i rettskrivinga for bokmål og nynorsk har vore ute på høyring, og språkengasjerte nordmenn vil bli høyrde. I høyringsrunden kom det inn over 40 svar.

No image

Statsspråk: Skriv for dei vrange, ikkje berre dei velvillige!

(6.4.22) Vi vil gjerne skrive så enkelt og forståeleg som mogleg. Men gløymer vi dei vrange lesarane når vi skriv klarspråk?

No image

Spennende samarbeid skal sikre viktig terminologi på norsk

(29.3.22) Norsk Elektroteknisk Komité (NEK) og Språkrådet formaliserer samarbeidet for å ivareta elektroteknisk terminologi på norsk.

No image

Velkommen til sommerutgaven av Termposten!

(24.6.22) Dette nummeret av Termposten kommer med en vri. Den nyansatte fagstaben som jobber med Termportalen ved Universitetet i Bergen, er nemlig gjesteredaktører! 

No image

Korleis forvaltar staten sin eigen språkpolitikk?

(13.6.22) I 2021 vedtok Stortinget ei ambisiøs språklov for norsk og dei andre språka Noreg har eit særleg ansvar for. Eit hovudføremål med lova er å styrkja ytringsfridom, rettstryggleik og toleranse i samfunnet vårt. Det skal skje gjennom systematisk arbeid for at norsk språk – nynorsk og bokmål – skal vera i bruk på alle samfunnsområde. Men kva gjer staten?

No image

Hjelp, ein offentleg logo!

(2.6.22) Tenk deg at du får eit brev i postkassa med ein statleg eller kommunal logo på konvolutten. Kva er den fyrste reaksjonen din?

No image

Er all digitalisering bra digitalisering?

(25.5.22) Datamaskiner og iPader har for lengst inntatt klasserommet. Skolehverdagen blir digital. Hva blir de språkpolitiske konsekvensene av at læringa flyttes til skjermen? 

No image

Berre engelsk i Storbritannia? Niks!

(19.5.22) Det er lett å tenkje at språksituasjonen i Noreg, med to offisielle skriftspråk og fleire nasjonale minoritetsspråk, er spesiell. Men dei fleste land har eit stort språkmangfald som vi kanskje ikkje veit så mykje om. I Storbritannia finst ei rekkje språk med lange tradisjonar i landet i tillegg til engelsk – eitt av dei er walisisk.

No image

Er klart språk alltid nok?

(28.4.22) Ordet «døvetolk» er klart for skraphaugen. Grunnen til det kan du høre om i den nyeste episoden av Navs podkast.

No image

Barn får for dårlig tilgang til tegnspråk

(20.4.22) Foreldre til barn med nyoppdaget hørselstap får ulik og delvis motstridende informasjon og veiledning om språkvalg. Det viser en ny kartlegging fra Språkrådet.

No image

Språkrådet gratulerer med den internasjonale romdagen!

(8.4.22) Romanes er språket til romene, og det er et av Norges nasjonale minoritetsspråk. ABC romani shib er den første ABC-boka i språket romanes som er gitt ut i Norge.

No image

Tydeleg, til stades og løysingsdyktig!

(1.4.22) I episode 11 av Navs språkpodkast På godt NAVsk snakkar språkdirektør Åse Wetås, Nav-direktør Hans Christian Holte og tekstdoktor Christine Calvert om korleis ein kan vere tydeleg, til stades og løysingsdyktig.

No image

Har du spørsmål om språkloven? Få svar på språklov.no

(22.3.22) – Offentlig sektor viser stor interesse for den nye språkloven, melder Språkrådets direktør Åse Wetås. Mange vet at de har fått nye plikter, og mange har spørsmål. Nå kan de få svar på språklov.no.

Publisert:07.11.2003 | Oppdatert:03.01.2024