Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

No image

Språknytt: Kjemper for de samiske språkene

(21.9.20) Sametingspresident Aili Keskitalo forteller om savnet etter forfedrenes språk. Språkforskere forteller om bruken av artiklene en og ei. Og professor Marit Julien forteller om tvetydigheter i språket.

No image

Pris for god målbruk i krisetid

(16.9.20) Kulturdepartementet skal kåre årets nynorskkommune 2020. Prisen, som er på 100 000 kroner, går til ein kommune eller fylkeskommune som tar særleg godt vare på det nynorske skriftspråket.

No image

Invitasjon til utdeling av Språkrådets tegnspråkpris 23. september 2020

(10.9.20) Prisen er på 25 000 norske kroner, og den deles ut i anledning FNs internasjonale dag for tegnspråk, som markeres i hele verden den 23. september.

No image

Norge i Europa – språkteknologi over landegrensene

(31.8.20) Gode språkteknologiske løsninger er et av de viktigste verktøyene vi har for å sikre at nasjonalspråk fungerer i hele samfunnet, både i Norge og i resten av Europa.

Stipend til mastergradsoppgave om tegnspråk

(31.8.20) Språkrådet skal dele ut inntil to stipend på 25 000 kr til mastergradsstudenter som skriver oppgave om norsk tegnspråk. Alle studenter som arbeider med relevante problemstillinger, kan søke.

No image

Klart språk gir brukervennlig regelverk

(25.8.20) Granskingen av trygdeskandalen avdekker at uklart språk og sprikende tolkninger av juridiske begreper er sentrale årsaker til Navs feilpraksis. Så galt kan det gå når regelverket er uklart og vanskelig å bruke.

No image

Ny språklov og ny stortingsmelding om språk

(24.6.20) Den 12. mai 2020 kom regjeringa med framlegg til ny språklov og ny stortingsmelding om språk. Aldri før har Norge hatt en helhetlig språklov. Her finner du hovedpunktene.

No image

Gløym ikkje ditt eige tungemål, heller ikkje i akademia

(1.6.20) Den nye UH-lova må presisere det ansvaret universiteta og høgskulane har for å bruke, utvikle og tilgjengeleggjere norsk fagspråk.

No image

Sosial distansering eller fysisk avstand?

(14.5.20) Utan eit norsk helsefagspråk hadde det vore umogleg for myndigheitene å formidle smitteverntiltaka til innbyggjarane. Men ikkje alle termane er like gode.

No image

Ledig stilling i Språkrådet (søknadsfristen er ute)

(8.5.20) Vil du leie Språkrådets kommunikasjonsarbeid? Vi har no ledig stilling som kommunikasjonssjef.

No image

Jakta på det perfekte namnet

(19.9.20) Kor herleg ville det vel ikkje vera om det fanst eit kort, enkelt og presist nytt namn på fylkesmannsembeta som berre venta på å bli teke i bruk? Eit namn som alle meinte var midt i blinken, som var like høveleg i lover og forskrifter som i dagleg omtale av statens øvste representant i fylka, og som eliminerte all fare for forveksling med andre offentlege organ.

No image

Tegnspråklige barn i Norge er i en uholdbar språksituasjon

(10.9.20) Kristin Mellemstuen og datteren Kristiane (11) beskrev i går i NRK en svært problematisk språksituasjon som tegnspråklige døve og hørselshemmede opplever i skolene.

No image

Språkrådet arrangerer Språkdagen 3. november – på en skjerm nær deg

(3.9.20) Møt NRK-journalist Fredrik Solvang, språkdirektør Åse Wetås, kulturminister Abid Raja, sametingspresident Aili Keskitalo og mange andre kloke hoder!

Stipend til mastergradsoppgåve om tilpassing av importord i norsk

(31.8.20) Språkrådet lyser ut inntil to stipend på 25 000 kr til mastergradsstudentar som skriv oppgåve om tilpassing av importord i norsk.

No image

Derfor må vi styrke språket

(25.8.20) Hele samfunnet har ansvar for språket, og det offentlige har et særlig ansvar. Likevel ser vi stadig at innbyggerne ikke får ivaretatt sine språklige interesser. Tiden er overmoden for at språkpolitiske mål settes ut i livet. Derfor trenger Språkrådet flere ressurser.

No image

Strengare språkkrav i den digitale skulen

(2.7.20) Den nye opplæringslova må sikre at elevane får digitale læremiddel og digital infrastruktur på eige hovudmål. Språkrådet meiner lovutkastet gjev nynorskelevane dårlegare læringsvilkår enn bokmålselevane.

Nytt nummer av Termposten

(23.6.20) Sommernummeret av Termposten er nå ute.

No image

Språknytt: Språk i krisetid

(26.5.20) Koronapandemien har endra kvardagen. Og når samfunnet rører på seg, då gjer ofte språket det same. Språknytt har sett på koronaspråket – frå fleire vinklar.

No image

Kulturministeren legg fram språklov på historisk dag

(12.5.20) For første gong blir statusen til norsk språk, norsk teiknspråk, samiske språk og dei nasjonale minoritetsspråka lovfesta. Det er historisk sus over lovframlegget som kulturminister Abid Raja presenterer for Stortinget – på dagen 135 år etter jamstillingsvedtaket.

No image

Nytt e-læringskurs i terminologi- og omgrepsarbeid

(6.5.20) Språkrådet har saman med Digitaliseringsdirektoratet laga eit e-læringskurs i omgreps- og terminologiarbeid. Kurset gir ei enkel innføring i omgrepsanalyse, definisjonsskriving og termdanning og termval.

Publisert:07.11.2003 | Oppdatert:03.01.2024